Edukacije

Molimo Vas da se ulogujete ili da se registrujete kako bi mogli pogledati ovaj video.

 

PredavačiBezbedan internet

Phishing (Pecanje)

Phishing (Pecanje)

38 pregleda      Trajanje: 00:09:54

Igor Jurić

Važnost lozinki u digitalnom svetu

Važnost lozinki u digitalnom svetu

32 pregleda      Trajanje: 00:10:15

Igor Jurić

Predatori na internetu

Predatori na internetu

26 pregleda      Trajanje: 00:08:35

Igor Jurić

Samozlostavljanje na internetu

Samozlostavljanje na internetu

16 pregleda      Trajanje: 00:05:56

Igor Jurić

Žrtve zlostavljanja na internetu

Žrtve zlostavljanja na internetu

21 pregleda      Trajanje: 00:08:20

Igor Jurić

Cyberbullying

Cyberbullying

21 pregleda      Trajanje: 00:08:07

Igor Jurić

Bezbedno korišćenje tehnologije

Bezbedno korišćenje tehnologije

22 pregleda      Trajanje: 00:07:47

Ivijan-Stefan Stipić

Pravilna upotreba društvenih mreža

Pravilna upotreba društvenih mreža

17 pregleda      Trajanje: 00:09:49

Ivijan-Stefan Stipić

Zlostavljanje na internetu

Zlostavljanje na internetu

28 pregleda      Trajanje: 00:07:38

Ivijan-Stefan Stipić

Sharenting

Sharenting

26 pregleda      Trajanje: 00:15:55

Timea Kukla

Bezbedno društvo

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima

19 pregleda      Trajanje: 00:26:41

Vlada Arsić

Centar za zaštitu trgovine ljudima

Centar za zaštitu trgovine ljudima

13 pregleda      Trajanje: 00:03:04

Sanja Savić

Rezultati centra

Rezultati centra

7 pregleda      Trajanje: 00:02:28

Sanja Savić

Snage ljudi - zaposlenih

Snage ljudi - zaposlenih

4 pregleda      Trajanje: 00:01:37

Sanja Savić

Poslovi službe za koordinaciju

Poslovi službe za koordinaciju

4 pregleda      Trajanje: 00:01:59

Sanja Savić

Monitoring i evaluacija pružaoca usluga

Monitoring i evaluacija pružaoca usluga

3 pregleda      Trajanje: 00:00:40

Sanja Savić

Koordinacija dobrovoljnog povratka u zemlju porekla

Koordinacija dobrovoljnog povratka u zemlju porekla

3 pregleda      Trajanje: 00:01:47

Sanja Savić

Nakon završetka krivičnog postupka

Nakon završetka krivičnog postupka

2 pregleda      Trajanje: 00:01:05

Sanja Savić

Priprema žrtava za učešće u sudskom postupku

Priprema žrtava za učešće u sudskom postupku

1 pregled      Trajanje: 00:00:47

Sanja Savić

Direktna podrška i asistencija

Direktna podrška i asistencija

1 pregled      Trajanje: 00:00:26

Sanja Savić

Savetodavno usmeravanje

Savetodavno usmeravanje

4 pregleda      Trajanje: 00:00:41

Sanja Savić

Indentifikacija žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Indentifikacija žrtava trgovine ljudima u Srbiji

3 pregleda      Trajanje: 00:01:44

Sanja Savić

Preliminarna indentifikacija žrtava trgovine ljudima

Preliminarna indentifikacija žrtava trgovine ljudima

8 pregleda      Trajanje: 00:00:50

Sanja Savić

Vrste indentifikacija

Vrste indentifikacija

5 pregleda      Trajanje: 00:00:40

Sanja Savić

Okvir za razumevanje indentifikacije

Okvir za razumevanje indentifikacije

5 pregleda      Trajanje: 00:00:55

Sanja Savić

Na koga se odnosi indentifikacija

Na koga se odnosi indentifikacija

4 pregleda      Trajanje: 00:01:06

Sanja Savić

Ranjivost

Ranjivost

5 pregleda      Trajanje: 00:00:38

Sanja Savić

Žrtve u Srbiji

Žrtve u Srbiji

7 pregleda      Trajanje: 00:02:35

Sanja Savić

Žrtve za koordinaciju trgovine ljudima

Žrtve za koordinaciju trgovine ljudima

5 pregleda      Trajanje: 00:02:48

Sanja Savić

Uloga i odgovornost u koordinaciji

Uloga i odgovornost u koordinaciji

5 pregleda      Trajanje: 00:00:37

Sanja Savić

Pravila rada službe

Pravila rada službe

4 pregleda      Trajanje: 00:00:22

Sanja Savić

Indentifikacija žrtava

Indentifikacija žrtava

4 pregleda      Trajanje: 00:00:34

Sanja Savić

Predrasude

Predrasude

14 pregleda      Trajanje: 00:00:42

Sanja Savić

Uvod

Uvod

5 pregleda      Trajanje: 00:00:18

Miroslav Jovanović

Priča o Dragani i Defini

Priča o Dragani i Defini

11 pregleda      Trajanje: 00:04:55

Miroslav Jovanović

Seksualna eksploatacija, prinude

Seksualna eksploatacija, prinude

5 pregleda      Trajanje: 00:00:33

Miroslav Jovanović

Save the children - podaci

Save the children - podaci

5 pregleda      Trajanje: 00:01:32

Miroslav Jovanović

Elementi pojma: Trgovanje ljudima

Elementi pojma: Trgovanje ljudima

4 pregleda      Trajanje: 00:01:12

Miroslav Jovanović

Deca žrtve trgovine ljudima

Deca žrtve trgovine ljudima

3 pregleda      Trajanje: 00:03:16

Miroslav Jovanović

Posledice žrtava trgovine ljudima

Posledice žrtava trgovine ljudima

2 pregleda      Trajanje: 00:01:07

Miroslav Jovanović

Odnos između dece i trafikera

Odnos između dece i trafikera

1 pregled      Trajanje: 00:01:27

Miroslav Jovanović

Uloga zaštitnika

Uloga zaštitnika

1 pregled      Trajanje: 00:01:41

Miroslav Jovanović

Sistem obrazovanja i liste indikatora

Sistem obrazovanja i liste indikatora

4 pregleda      Trajanje: 00:01:15

Miroslav Jovanović

Držanje principa

Držanje principa

1 pregled      Trajanje: 00:01:03

Miroslav Jovanović

Komunikacija sa decom

Komunikacija sa decom

3 pregleda      Trajanje: 00:01:24

Miroslav Jovanović

Adekvatan odnos

Adekvatan odnos

1 pregled      Trajanje: 00:00:32

Miroslav Jovanović

Sistem indentifikacije trgovine ljudima

Sistem indentifikacije trgovine ljudima

3 pregleda      Trajanje: 00:01:20

Miroslav Jovanović

Psihologija

Predstavljanje teme i predavača

Predstavljanje teme i predavača

14 pregleda      Trajanje: 00:02:25

Vesna Laković van Kempen

Šta je majndfulnes (mindfulness)?

Šta je majndfulnes (mindfulness)?

13 pregleda      Trajanje: 00:25:55

Vesna Laković van Kempen

Kako da praktikujete mindfulness?

Kako da praktikujete mindfulness?

31 pregleda      Trajanje: 00:20:11

Vesna Laković van Kempen

Tretmani bolesti zavisnosti

Tretmani bolesti zavisnosti

12 pregleda      Trajanje: 00:07:28

Jelena Jovičić

Bolesti zavisnosti

Bolesti zavisnosti

19 pregleda      Trajanje: 00:06:41

Jelena Jovičić

Kako dolazi do problema zavisnosti kod adolescenata?

Kako dolazi do problema zavisnosti kod adolescenata?

13 pregleda      Trajanje: 00:05:28

Jelena Jovičić

Patološko kockanje

Patološko kockanje

22 pregleda      Trajanje: 00:08:17

Jelena Jovičić

Terapija igrom

Terapija igrom

25 pregleda      Trajanje: 00:22:13

Višnja Divild Žeželj

INTRO

INTRO

29 pregleda      Trajanje: 00:01:18

Ivana Muškinja

Bitnost i razvoj samosvesti

Bitnost i razvoj samosvesti

24 pregleda      Trajanje: 00:01:03

Ivana Muškinja

Rešavanje nedoumica

Rešavanje nedoumica

21 pregleda      Trajanje: 00:01:48

Ivana Muškinja

Samopouzdanje i samosvest

Samopouzdanje i samosvest

22 pregleda      Trajanje: 00:02:58

Ivana Muškinja

Razlika između pojma samopouzdanja i samosvesti

Razlika između pojma samopouzdanja i samosvesti

11 pregleda      Trajanje: 00:01:59

Ivana Muškinja

Primeri nerazvijene samosvesti (promeri sportista)

Primeri nerazvijene samosvesti (promeri sportista)

18 pregleda      Trajanje: 00:01:57

Ivana Muškinja

Kako se razvija samosvest

Kako se razvija samosvest

13 pregleda      Trajanje: 00:01:33

Ivana Muškinja

Važnost roditelja

Važnost roditelja

11 pregleda      Trajanje: 00:00:48

Ivana Muškinja

Kako to izgleda u praksi

Kako to izgleda u praksi

11 pregleda      Trajanje: 00:01:37

Ivana Muškinja

Razvoj samosvesti roditelja i deteta

Razvoj samosvesti roditelja i deteta

11 pregleda      Trajanje: 00:01:15

Ivana Muškinja

Konkretne tehnike i alatke

Konkretne tehnike i alatke

12 pregleda      Trajanje: 00:03:00

Ivana Muškinja

Komunikacija priznanja

Komunikacija priznanja

8 pregleda      Trajanje: 00:05:24

Ivana Muškinja

Primeri

Primeri

8 pregleda      Trajanje: 00:01:34

Ivana Muškinja

Vaš lični govor - druga važna alatka

Vaš lični govor - druga važna alatka

8 pregleda      Trajanje: 00:03:25

Ivana Muškinja

Primeri ličnog govora

Primeri ličnog govora

7 pregleda      Trajanje: 00:00:50

Ivana Muškinja

Roditelji koji vode

Roditelji koji vode

6 pregleda      Trajanje: 00:01:28

Ivana Muškinja

Bez roditeljstva

Bez roditeljstva

10 pregleda      Trajanje: 00:00:43

Ivana Muškinja

Uvod

Uvod

6 pregleda      Trajanje: 00:00:40

Sarah Zorica Mitić

Traume

Traume

8 pregleda      Trajanje: 00:02:09

Sarah Zorica Mitić

Šta je trauma

Šta je trauma

8 pregleda      Trajanje: 00:02:09

Sarah Zorica Mitić

Istraživanja, skala, upitnik

Istraživanja, skala, upitnik

7 pregleda      Trajanje: 00:03:35

Sarah Zorica Mitić

Šta trauma radi sa decom

Šta trauma radi sa decom

15 pregleda      Trajanje: 00:06:41

Sarah Zorica Mitić

Kada nastaju traume

Kada nastaju traume

12 pregleda      Trajanje: 00:05:49

Sarah Zorica Mitić

Ekspresija traume

Ekspresija traume

9 pregleda      Trajanje: 00:01:39

Sarah Zorica Mitić

Rekapitulacija prvog dela

Rekapitulacija prvog dela

8 pregleda      Trajanje: 00:03:41

Sarah Zorica Mitić

Nevoljni deo nas

Nevoljni deo nas

6 pregleda      Trajanje: 00:01:36

Sarah Zorica Mitić

Automatska odbrana

Automatska odbrana

10 pregleda      Trajanje: 00:08:54

Sarah Zorica Mitić

Disocijacija

Disocijacija

12 pregleda      Trajanje: 00:01:42

Sarah Zorica Mitić

Preuveličana realnost

Preuveličana realnost

5 pregleda      Trajanje: 00:04:05

Sarah Zorica Mitić

Odbrambeni mehanizmi

Odbrambeni mehanizmi

5 pregleda      Trajanje: 00:02:43

Sarah Zorica Mitić

Film traume i nervni sistem

Film traume i nervni sistem

4 pregleda      Trajanje: 00:09:06

Sarah Zorica Mitić

Uvod

Uvod

2 pregleda      Trajanje: 00:01:04

Tamara Kostić

Kako je posmatrano učenje

Kako je posmatrano učenje

2 pregleda      Trajanje: 00:02:06

Tamara Kostić

Kako da se približite svom detetu

Kako da se približite svom detetu

2 pregleda      Trajanje: 00:02:06

Tamara Kostić

Planiranje i organizacija učenja

Planiranje i organizacija učenja

2 pregleda      Trajanje: 00:12:18

Tamara Kostić

Uvod

Uvod

2 pregleda      Trajanje: 00:00:19

Sanja Vuković

Brige defektologa

Brige defektologa

2 pregleda      Trajanje: 00:01:09

Sanja Vuković

Vreme ispred ekrana

Vreme ispred ekrana

2 pregleda      Trajanje: 00:00:47

Sanja Vuković

Malo dete i mobilni telefon

Malo dete i mobilni telefon

5 pregleda      Trajanje: 00:03:31

Sanja Vuković

Važnost čitanja knjiga i priča

Važnost čitanja knjiga i priča

2 pregleda      Trajanje: 00:01:02

Sanja Vuković

Situacije i posledice

Situacije i posledice

2 pregleda      Trajanje: 00:03:31

Sanja Vuković

Šta ekrani urade zdravom detetu

Šta ekrani urade zdravom detetu

2 pregleda      Trajanje: 00:01:48

Sanja Vuković

Šta ekrani urade detetu koje već ima autizam

Šta ekrani urade detetu koje već ima autizam

3 pregleda      Trajanje: 00:03:22

Sanja Vuković

Deca sa ekranizmom

Deca sa ekranizmom

2 pregleda      Trajanje: 00:04:48

Sanja Vuković

Poruka za kraj

Poruka za kraj

3 pregleda      Trajanje: 00:02:00

Sanja Vuković

Ulaz

Zaboravili ste lozinku? Registracija

Registracija

Vaši lični podaci će se koristiti kao podrška vašem iskustvu na ovoj veb lokaciji, za upravljanje pristupom vašem nalogu i u druge svrhe opisane u našoj politika privatnosti.

Zaboravili ste lozinku? Ulaz