Sanja Savić


Sadržaj

Centar za zaštitu trgovine ljudima

Centar za zaštitu trgovine ljudima

Tema: Bezbedno društvo

18 pregleda      Trajanje: 00:03:04

Rezultati centra

Rezultati centra

Tema: Bezbedno društvo

9 pregleda      Trajanje: 00:02:28

Snage ljudi – zaposlenih

Snage ljudi – zaposlenih

Tema: Bezbedno društvo

6 pregleda      Trajanje: 00:01:37

Poslovi službe za koordinaciju

Poslovi službe za koordinaciju

Tema: Bezbedno društvo

7 pregleda      Trajanje: 00:01:59

Monitoring i evaluacija pružaoca usluga

Monitoring i evaluacija pružaoca usluga

Tema: Bezbedno društvo

3 pregleda      Trajanje: 00:00:40

Koordinacija dobrovoljnog povratka u zemlju porekla

Koordinacija dobrovoljnog povratka u zemlju porekla

Tema: Bezbedno društvo

3 pregleda      Trajanje: 00:01:47

Nakon završetka krivičnog postupka

Nakon završetka krivičnog postupka

Tema: Bezbedno društvo

6 pregleda      Trajanje: 00:01:05

Priprema žrtava za učešće u sudskom postupku

Priprema žrtava za učešće u sudskom postupku

Tema: Bezbedno društvo

4 pregleda      Trajanje: 00:00:47

Direktna podrška i asistencija

Direktna podrška i asistencija

Tema: Bezbedno društvo

2 pregleda      Trajanje: 00:00:26

Savetodavno usmeravanje

Savetodavno usmeravanje

Tema: Bezbedno društvo

4 pregleda      Trajanje: 00:00:41

Indentifikacija žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Indentifikacija žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Tema: Bezbedno društvo

6 pregleda      Trajanje: 00:01:44

Preliminarna indentifikacija žrtava trgovine ljudima

Preliminarna indentifikacija žrtava trgovine ljudima

Tema: Bezbedno društvo

10 pregleda      Trajanje: 00:00:50

Vrste indentifikacija

Vrste indentifikacija

Tema: Bezbedno društvo

6 pregleda      Trajanje: 00:00:40

Okvir za razumevanje indentifikacije

Okvir za razumevanje indentifikacije

Tema: Bezbedno društvo

7 pregleda      Trajanje: 00:00:55

Na koga se odnosi indentifikacija

Na koga se odnosi indentifikacija

Tema: Bezbedno društvo

9 pregleda      Trajanje: 00:01:06

Ranjivost

Ranjivost

Tema: Bezbedno društvo

6 pregleda      Trajanje: 00:00:38

Žrtve u Srbiji

Žrtve u Srbiji

Tema: Bezbedno društvo

13 pregleda      Trajanje: 00:02:35

Žrtve za koordinaciju trgovine ljudima

Žrtve za koordinaciju trgovine ljudima

Tema: Bezbedno društvo

6 pregleda      Trajanje: 00:02:48

Uloga i odgovornost u koordinaciji

Uloga i odgovornost u koordinaciji

Tema: Bezbedno društvo

5 pregleda      Trajanje: 00:00:37

Pravila rada službe

Pravila rada službe

Tema: Bezbedno društvo

4 pregleda      Trajanje: 00:00:22

Indentifikacija žrtava

Indentifikacija žrtava

Tema: Bezbedno društvo

5 pregleda      Trajanje: 00:00:34

Predrasude

Predrasude

Tema: Bezbedno društvo

15 pregleda      Trajanje: 00:00:42


Ostali predavači

Ulaz

Zaboravili ste lozinku? Registracija

Registracija

Vaši lični podaci će se koristiti kao podrška vašem iskustvu na ovoj veb lokaciji, za upravljanje pristupom vašem nalogu i u druge svrhe opisane u našoj politika privatnosti.

Zaboravili ste lozinku? Ulaz